Cèl·lula solar 4G i protecció contra incendis forestals

- Nov 09, 2017 -

Hi ha dos tipus de prevenció d'incendis, una és la defensa humana i una és la defensa tècnica. La defensa humana és tenir la vigilància de la torre d'observació, és a través de la plataforma d'observació per observar l'ocurrència del foc forestal, determinar la ubicació del foc , informe del foc, els seus avantatges són que la cobertura és més gran, l'efecte és millor. Falta de condicions de vida en zones boscoses remotes sense una torre de vigilància, els seus efectes d'observació estan limitats per topografia, amb petites cobertures, angles morts i espais en blanc, que no poden ser observat. És impossible observar les extenses zones de foc, incendi residual i incendi subterrani. No es pot veure el tro i el raig; l'observació és un mètode que depèn de l'experiència del mirador. La precisió és baixa i l'error és gran. Altres persones estan amenaçades per llamps, animals salvatges i encefalitis forestal.

La defensa tècnica és utilitzar una càmera de xarxa sense fils 4g, la monitorització remota, després de la instal·lació de la càmera, no pot ser un bosc de monitoratge a distància, per molt que sigui, mentre estigui encès, podem veure al centre de control, trobar el foc amb el temps, l'alarma oportuna, notifiqui al personal més proper per a la lluita contra incendis.

L'avantatge més gran de la càmera Solar 4G és desatesa, segura, la protecció del medi ambient i l'estalvi d'energia. És la millor opció per a la prevenció d'incendis forestals, i la millor eina de prevenció d'incendis!