La manera de prevenir la congestió del trànsit

- Oct 26, 2018 -

La forma d'evitar la congestió del trànsit


Un nombre creixent de vehicles de carretera són més propensos als problemes de trànsit. És menys probable que enviï la policia de trànsit per controlar el flux de trànsit a la ciutat. Quina és la millor manera d'evitar la congestió del trànsit?

La càmera de seguretat solar Gatesea està equipada amb una plataforma d'anàlisi intel·ligent. La plataforma d'anàlisi intel·ligent basada en vídeo de trànsit està dissenyada principalment per millorar les funcions dels recursos de vigilància existents dels departaments de policia de trànsit.

A més, adquireix informació que inclou el flux del vehicle, la longitud mitjana de la cua, la saturació, la ràtio d'ocupació del temps, la velocitat mitjana del vehicle, l'espai entre els caps del vehicle, la densitat del carril, la capacitat del carril i l'espaiat mitjà del temps del cap del vehicle; (incloent vehicles de mida petita, vehicles de mitja grandària i vehicles de grans dimensions), subdivideu els fluxos de vehicles segons els tipus de vehicles i realitzeu una detecció dinàmica del flux del vehicle.

En poques paraules, la càmera de seguretat solar Gatesea pot ajudar a la policia a adquirir detalls de la carretera. Aquesta és la millor manera de fer-ho ambdues.